صفحه اصلی » فلش

در حال نمایش 6 نتیجه

فلش 16 گیگ بکسو مدل B – 313 USB 2.0

قیمت اصلی 200,000 تومان بود.قیمت فعلی 165,000 تومان است.

فلش 32 گیگ بکسو مدل B – 304 USB 2.0

قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 185,000 تومان است.

فلش 32 گیگ بکسو مدل B – 307 USB 2.0

قیمت اصلی 271,700 تومان بود.قیمت فعلی 206,635 تومان است.

فلش 64 گیگ بکسو مدل B – 307 USB 2.0

قیمت اصلی 328,900 تومان بود.قیمت فعلی 283,855 تومان است.

فلش 64 گیگ بکسو مدل B – 501 USB 2.0

قیمت اصلی 386,100 تومان بود.قیمت فعلی 284,570 تومان است.

فلش 32 گیگ بکسو مدل B – 402 USB 3.0

قیمت اصلی 500,500 تومان بود.قیمت فعلی 421,850 تومان است.